Finansijski poslovi Vaše zgrade

 

 

Raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice

Vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice

Priprema budžeta i raspoređivanja po stavkama

Naplata dogovorenog iznosa za upravljanje i održavanje stambene zgrade

Priprema, štampa i dostavljanje uplatnica stanarima zgrade u poštanske sandučiće

Prinudna naplata potraživanja stambene zajednice

Izrada završnog računa i podnošenje poreske prijave za stambenu zajednicu ukoliko ista ostvaruje prihod po osnovu rentiranja zajedničkih delova

 

Finansijski-poslovi-upravnika-zgrade
Finansijski poslovi upravnika zgrade